Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Febreiro de 2022

01. Marzo 2022 Normativa

                            Normativa DOG. Febreiro, 2022

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en febreiro de 2022


Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 7 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR351F) (DOG nº 21 do 01.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220201/AnuncioG0599-100122-0003_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 7 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa Convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR351F) (DOG nº 21 do 01.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220201/AnuncioG0599-100122-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 12 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR341R) (DOG nº 21 do 02.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220202/AnuncioG0599-130122-0001_gl.html . (Corrección de erros en DOG nº 28 do 10.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220210/AnuncioG0599-040222-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 12 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR341R) (DOG nº 21 do 02.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220202/AnuncioG0599-130122-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D) (DOG nº 23 do 04.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220204/AnuncioG0599-030122-0005_gl.html (Corrección de erros en DOG nº 30 do 14.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220214/AnuncioG0599-080222-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D) (DOG nº 23 do 04.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220204/AnuncioG0599-030122-0006_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS614B) (DOG nº 25 do 07.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220207/AnuncioG0425-200122-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS614B) (DOG nº 25 do 07.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220207/AnuncioG0425-200122-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2021 (DOG nº 26 do 08.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220208/AnuncioG0425-240122-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS700A) (DOG nº 27 do 09.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220209/AnuncioG0425-210122-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS700A) (DOG nº 27 do 09.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220209/AnuncioG0425-210122-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2022 pola que se publica a Resolución do 23 de xaneiro de 2022 pola que se aproba o Plan de inspección de servizos sociais de Galicia para o ano 2022 e a rendición da avaliación do ano 2021 (DOG nº 27 do 09.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220209/AnuncioG0425-250122-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B) (DOG nº 29 do 11.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0425-260122-0002_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B) (DOG nº 29 do 11.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0425-260122-0003_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 25 de outubro de 2021 de concesión de subvencións convocadas pola Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS631A) (DOG nº 38 do 24.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220224/AnuncioG0425-160222-0005_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 18 de novembro de 2021 de concesión de subvencións convocadas pola Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS631A) (DOG nº 38 do 24.02.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220224/AnuncioG0425-160222-0004_gl.html