Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2021

01. Febreiro 2021 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xaneiro de 2021Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2021

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá publicidade da Resolución do 18 de decembro de 2020 pola que se lle encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia desta consellería. (DOG nº 1 do 04.01.2021) https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/2021/20210104/Secciones1_gl.html&paginaCompleta=false&fecha=04/01/2021&compMenu=10102

Consellería de Política Social. DECRETO 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 3 do 07.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210107/AnuncioG0425-181220-0005_gl.html

Consellería de Sanidade. RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios, para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedente doutros territorios (DOG nº 4 do 08.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210108/AnuncioC3K1-050121-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI460A) (DOG nº 5 do 11.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 14 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI460A).(DOG nº 5 do 11.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0003_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI461A).(DOG nº 5 do 11.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 14 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI461A).(DOG nº 5 do 11.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0005_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 017 do grupo II, asistenta/e social, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.(DOG nº 6 do 12.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210112/AnuncioG0597-181220-0015_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade..RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade traballo social, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2 .(DOG nº 6 do 12.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210112/AnuncioG0597-181220-0010_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade enfermaría, de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2) .(DOG nº 6 do 12.01.2021)

Consellería de Política Social. ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420C) (DOG nº 7 do 13.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0003_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420C) (DOG nº 7 do 13.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0004_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420A) (DOG nº 7 do 13.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0005_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420A) (DOG nº 7 do 13.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0006_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 3/2021, do 13 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (DOG nº 7-bis do 13.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 13 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 7-bis do 13.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3K1-130121-2_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 24 de novembro de 2020, de premios da especialidade de danza moderna do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 9 do 15.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210115/AnuncioG0425-211220-0005_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 24 de novembro de 2020, de premios e axudas para a fase final da especialidade de música do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 9 do 15.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210115/AnuncioG0425-211220-0004_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 24 de novembro de 2020, de premios da especialidade de banda deseñada do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 9 do 15.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210115/AnuncioG0425-211220-0003_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2020 pola que se publica a Resolución do 30 de decembro de 2020 respecto das axudas destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas ao abeiro da Orde do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D) (DOG nº 9 do 15.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210115/AnuncioG0425-110121-0009_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 28 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade das casas niño que iniciaron a súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 e o 31 de xullo de 2018, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS403G). (DOG nº 11 do 19.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210119/AnuncioG0425-281220-0004_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade das casas niño que iniciaron a súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 e o 31 de xullo de 2018, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS403G). (DOG nº 11 do 19.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210119/AnuncioG0425-281220-0005_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas/os en situación de garda con fins adoptivos no ano 2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B). (DOG nº 11 do 19.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210119/AnuncioG0425-281220-0002_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarado/as en situación de garda con fins adoptivos no ano 2021, e se procede a súa convocatoria (código de procedemento BS403B). (DOG nº 11 do 19.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210119/AnuncioG0425-281220-0003_gl.html

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación. ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código do procedemento IN414D) (DOG nº 12 do 20.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioG0596-301220-0001_gl.html

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación. EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN414D) (DOG nº 12 do 20.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioG0596-301220-0002_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2020 pola que se convocan para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social (códigos de procedemento VI482A e VI482B) (DOG nº 12 do 20.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioC3Q2-120121-0001_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. EXTRACTO da Resolución do 22 de decembro de 2020 pola que se convocan para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social (códigos de procedemento VI482A e VI482B) (DOG nº 12 do 20.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioC3Q2-120121-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento TR802H e TR358D) (DOG nº 13 do 21.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210121/AnuncioG0599-301220-0005_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento TR802H e TR358D) (DOG nº 13 do 21.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210121/AnuncioG0599-301220-0006_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 2 de decembro de 2020 de premios e axudas para a fase final da especialidade de cociña do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 13 do 21.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210121/AnuncioG0425-110121-0007_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 2 de decembro de 2020 de premios da especialidade de creación de videoxogos do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 13 do 21.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210121/AnuncioG0425-110121-0006_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publica o acto administrativo de emenda da documentación das xustificacións presentadas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS700A) (DOG nº 13 do 21.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210121/AnuncioG0425-150121-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 12 de xaneiro de 2021 pola que se regula a presentación e a comunicación das reclamacións en materia de servizos sociais (códigos de procedemento BS105A e BS105B) (DOG nº 14 do 22.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210122/AnuncioG0425-140121-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se modifica parcialmente a Orde do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2020 e 2021 (código de procedemento TR301V) (DOG nº 14 do 22.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210122/AnuncioG0599-140121-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Emprego e Economía Social, pola que se publica a reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2019-2020 (DOG nº 15 do 25.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210125/AnuncioG0599-140121-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS700A) (DOG nº 16 do 26.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioG0425-110121-0010_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS700A) (DOG nº 16 do 26.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioG0425-110121-0011_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 10 de decembro de 2020 de premios da especialidade de poesía do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 16 do 26.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioG0425-130121-0008_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 10 de decembro de 2020 de premios da especialidade de videocreación do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 16 do 26.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioG0425-130121-0007_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 9 de decembro de 2020 de premios e axudas para a fase final da especialidade de moda do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 16 do 26.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioG0425-130121-0006_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 9 de decembro de 2020 de premios da especialidade de deseño de xoias do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 16 do 26.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioG0425-130121-0005_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 9 de decembro de 2020 de premios da especialidade de novela curta do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (DOG nº 16 do 26.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioG0425-130121-0004_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (DOG nº 16 bis do 26.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 16 bis do 26.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3K1-260121-7_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade de casas do maior, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS212B) (DOG nº 17 do 27.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210127/AnuncioG0425-130121-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade de casas do maior, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021(código de procedemento BS212B) (DOG nº 17 do 27.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210127/AnuncioG0425-130121-0002_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia.. LEI 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 (DOG nº 19 do 29.01.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-1_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas (DOG nº 19 do 29.01.2021) (Corrección de erros en DOG nº 40, do 01.03.2021)https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-2_gl.html https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210301/AnuncioC3B0-250221-0001_es.html