Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo 2018

04. Abril 2018 Normativa

Recollemos para a súa consulta unha selección de normas relacionadas coas políticas sociais e publicadas no DOG ao longo do mes de marzo de 2018

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo … da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, … (DOG nº 47, do 07.03.2018 e corrección de erros no DOG nº 50, do 12.03.2018).

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo … da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, … (DOG nº 48, do 08.03.2018).

Orde do 27 de febreiro de 2018 pola que se modifican as condicións do procedemento de prórroga establecidas na orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do programa do bono de alugueiro social do plan rehavita: plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con financiamento plurianual. (DOG nº 49, do 09.03.2018).

Resolución do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2018/19. (DOG nº 49, do 09.03.2018 e corrección de erros no DOG nº 55, do 19.03.2018).

Resolución do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2018/19. (DOG nº 49, do 09.03.2018 e corrección de erros no DOG nº 56, do 20.03.2018).

Resolución do 28 de febreiro de 2018, da secretaría xeral da emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa reencontros na casa para persoas residentes no exterior durante o ano 2018 (pr926a). (DOG nº 50, do 12.03.2018).

Resolución do 14 de febreiro de 2018 pola que se fai público o reaxuste dos créditos establecidos na orde do 22 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para conceder subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas. (DOG nº 54, do 16.03.2018).

Resolución do 15 de febreiro de 2018 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da orde do 22 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para conceder subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas. (DOG nº 55, do 19.03.2018).

Resolución do 6 de marzo de 2018, da secretaría xeral da emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa reencontros na terra para residentes no exterior, durante o ano 2018 (pr926b). (DOG nº 57, do 21.03.2018).

Orde do 20 de marzo de 2018 pola que se amplía o prazo para a xustificación e avaliación do proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao exercicio 2017, así como para a presentación do proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao ano 2018. (DOG nº 60, do 26.03.2018).

Resolución do 14 de marzo de 2018, da secretaría xeral da emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa de axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2018 (pr925a). (DOG nº 61, do 27.03.2018).

Resolución do 14 de marzo de 2018, da secretaría xeral da emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (pr905a). (DOG nº 61, do 27.03.2018).

Orde do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na comunidade autónoma de galicia correspondente aos exercicios de 2018 e 2019 (código de procedemento tr301k). (DOG nº 61, do 27.03.2018).


Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará