Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Outubro 2017

07. Novembro 2017 Normativa

Recollemos para a súa consulta unha selección de normas relacionadas coas políticas sociais e publicadas no DOG ao longo do mes de outubro de 2017

Resolución do 29 de setembro de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 5 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de emerxencia social e para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario a persoas emigrantes galegas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 188, do 03.10.2017).

Orde do 22 de setembro de 2017 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 7 de marzo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente aos exercicios de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301K). (DOG nº 188, do 03.10.2017).

Orde do 20 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2017-2018. (DOG nº 189, do 04.10.2017).

Resolución do 20 de setembro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2017. (DOG nº 190, do 05.10.2017).

Orde do 2 de outubro de 2017 pola que se modifica a Orde do 6 de maio de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019. (DOG nº 192, do 09.10.2017).

Decreto 97/2017, do 28 de setembro, polo que se regula o Observatorio Galego de Acción Voluntaria, a planificación e a formación. (DOG nº 196, do 16.10.2017).

Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017. (DOG nº 200, do 20.10.2017).

Orde do 16 de outubro de 2017 pola que se establecen os modelos a que se deberán adaptar as memorias que edite a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades integrantes do sector público autonómico. (DOG nº 204, do 26.10.2017).

Orde do 17 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter permanente, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341R). (DOG nº 205, do 27.10.2017).

Orde conxunta do 27 de outubro de 2017 mediante a que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017. (DOG nº 206, do 30.10.2017).

Resolución do 17 de outubro de 2017 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Discapacidade e Dependencia. (DOG nº 206, do 30.10.2017).


Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará