Normativa sobre perros de asistencia. Estatal y autonómica (actualizada a 1 de junio de 2022)

11. Xullo 2022 Alertas

Recompilación da lexislación española sobre cans de asistencia, tanto estatal como autonómica, vixente na actualidade.


Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID), Normativa sobre perros de asistencia. Estatal y autonómica (actualizada a 1 de junio de 2022). Madrid, Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID), 2022, 11 p.

 

Este documento, elaborado polol Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidade (CEDID), ofrece unha recompilación da lexislación española sobre cans de asistencia, tanto estatal como autonómica, vixente na actualidade.

Cans de asistencia