O mellor da #blogoTSfera

15. Marzo 2017 Alertas
Presentamos este interesante documento elaborado polo Consejo General del Trabajo Social coas mellores entradas seleccionadas dos autores que conforman a BlogoTSfera

Arredondo, R. (coord.), et al., #TrabajoSocial ONLINE. Lo mejor de la #blogoTSfera. Serie: Investigaciones e informes del Consejo General del Trabajo Social n. 5, Madrid, Consejo General del Trabajo Social, 2017, 303 p.

Esta publicación recolle as mellores entradas seleccionadas dos e as autoras da BlogoTSfera. A publicación pretende aglutinar todas as entradas por hashtag e palabras clave, coa intención de facilitar a busca sobre aqueles temas que preocupan ou interesan aos lectores.

https://www.cgtrabajosocial.es/files/587f381491500/2017._BLOGOTSFERA.pdf