Percepción de las personas con discapacidad sobre su representación en los medios de comunicación

08. Marzo 2021 Alertas

Existe abundante bibliografía sobre o encadre das noticias relacionadas coa discapacidade, pero non sobre as percepcións que teñen as persoas con discapacidade sobre como llas presenta nos medios de comunicación.


Tamara Vázquez Barrio, María Sánchez Valle, Mónica Viñarás Abad. Percepción de las personas con discapacidad sobre su representación en los medios de comunicación. en  El profesional de la información, ISSN 1699-2407, Vol. 30, Nº 1, 2021

Neste artigo difúndense os resultados dunha investigación na que se constituíron tres grupos de discusión con persoas con discapacidade en outubro de 2019. Os obxectivos eran coñecer os frames mediáticos percibidos, as causas que os explican e as propostas para que os medios aborden esta cuestión de maneira inclusiva. Os resultados mostran que existe acordo en que a cobertura xornalística se incrementou e que as persoas con discapacidade gañaron protagonismo informativo. Afirman que alcanzaron o obxectivo da visibilidade, pero consideran que é necesario mellorar o tratamento mediático para alcanzar a normalización. Perciben que a información sobre a discapacidade caracterízase por ser nesgada, sensacionalista, estereotipada, despersonalizada e por presentar as persoas con discapacidade como un colectivo homoxéneo. As solucións que propoñen consisten en incorporar a discapacidade na axenda mediática de maneira plural, diversa e transversal; lembrar que é unha condición da persoa, pero non é o que lles define, e consideran imprescindible que os medios utilicen unha linguaxe adecuada, que evite a discriminación e o paternalismo, pero tamén os eufemismos. Segundo os participantes na investigación, a formación específica dos xornalistas que cobren estas noticias sería unha boa forma de conseguir que a información estea máis axustada á realidade dos feitos. Con iso, os medios cumprirían unha importante función social axudando a normalizar e naturalizar a discapacidade entre os cidadáns.

https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/79946

Etiquetas