Población especialmente vulnerable ante el empleo en España

26. Abril 2017 Alertas
Poñemos á vosa disposición este interesante estudo editado pola Fundación de Estudios de Economía Aplicada e titulado Población especialmente vulnerable ante el empleo en España. Cuantificación y caracterización. Trata sobre a pobreza laboral e a vulnerabilidade do emprego.

Felgueroso, F., et al., Población especialmente vulnerable ante el empleo en España. Cuantificación y caracterización. Serie: Estudios sobre la Economía Española n. 2017/07, Madrid, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, 2017, 77 p.

Unha vez rematada a Gran Recesión, España estase a beneficiar na actualidade dun proceso de intensa creación de emprego. A pesar diso, un número importante de persoas segue sufrindo especiais dificultades no seu acceso ao mundo laboral. Estas dificultades exprésanse en longos períodos de desemprego, ou en empregos cuxas retribucións, duración e/ou xornadas os manteñen en situación de pobreza laboral. En consecuencia, aínda que as taxas de ocupación estean a crecer de forma sostida, o paro de longa duración mantense en niveis históricos e outros indicadores como os de pobreza laboral non parecen estar a responder de forma tan positiva.

A ambición deste estudo é xerar uns indicadores que permitan cuantificar e caracterizar as persoas con maior vulnerabilidade ante o emprego. Este estudo prodúcese dentro do marco da iniciativa “Juntos polo emprego dos máis vulnerables”. Na súa elaboración participaron xunto con Fedea e Accenture varias entidades sociais (Cruz Vermella Española, FSC Inserta, Fundación Secretariado Xitano, Fundación Tomiño e Foessa)

http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2017-07.pdf