Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas mayores en la CAPV = EAEko adineko pertsonenganako tratu txar fisiko eta ekonomikoak prebenitu eta hautemateko prozedura

09. Outubro 2019 Alertas

Procedemento elaborado polo Departamento de Emprego e Políticas sociais do Goberno Vasco cunha finalidade asistencial que non é outra que evitar danos e lesións físicas e económicas ás persoas maiores.


Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas mayores en la CAPV, 2ª ed. = EAEko adineko pertsonenganako tratu txar fisiko eta ekonomikoak prebenitu eta hautemateko prozedura, 2. argit.. Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2019, 40 p.

O procedemento que a continuación se presenta foi elaborado polo Departamento de Emprego e Políticas sociais do Goberno Vasco cunha finalidade asistencial que non é outra que evitar danos e lesións físicas e económicas ás persoas maiores, ou intervir para paliar os devanditos danos e evitar que volvan repetirse. Para iso, proponse un triplo obxectivo: 1. Previr situacións de malos tratos físicos ou económicos en persoas maiores a través da detección dos seus factores de risco. 2. Detectar indicadores da existencia de malos tratos físicos e económicos en persoas maiores e realizar unha valoración da gravidade destes en tres niveis: situación grave, situación moi grave, situación de intervención inmediata. 3. Intervir nas situacións de risco detectadas. Para iso propóñense orientacións para a intervención en cada nivel.

Etiquetas