Proyecto Homecare. Modelo de futuro: tecnología domiciliaria para el apoyo de la atención social y sanitaria

09. Novembro 2021 Alertas

Esta publicación ten como obxectivo promover a atención domiciliaria e informar acerca da contribución e os beneficios da Tecnoloxía Sanitaria no ámbito domiciliario.


Carballido, A., et al. (coords.), Proyecto Homecare. Modelo de futuro: tecnología domiciliaria para el apoyo de la atención social y sanitaria. Barcelona, Fundación Edad & Vida, 2021, 144 p.

Ata hai anos a atención domiciliaria dirixíase ao tratamento e seguimento de pacientes con procesos agudos, pero actualmente o envellecemento da poboación e o incremento do número de persoas con perfil pluripatolóxico fai necesario redeseñar os procesos dirixidos á súa atención co apoio e as ferramentas que ofrece a Tecnoloxía Sanitaria.

Ante esta realidade, a Fundación Tecnoloxía e Saúde e a Fundación Idade&Vida impulsaron este informe, cuxo obxectivo é analizar a situación actual, coñecer as necesidades no ámbito da atención domiciliaria e expor recomendacións para a súa mellor abordaxe.

A través deste proxecto, ambas as fundacións pretenden sensibilizar e concienciar os diferentes axentes sanitarios e sociais e a poboación sobre a importancia de promover a atención domiciliaria dentro do actual modelo asistencial. E neste contexto, informar acerca da contribución e os beneficios da Tecnoloxía Sanitaria no ámbito domiciliario.

https://www.edad-vida.org/wp-content/uploads/2021/10/AF_INFORME-HOMECARE-EV-2021-Def.pdf 

Personas mayoresDependenciaEnfermedades crónicasCuidados de larga duraciónAtención domiciliariaAtención sociosanitariaCuidadoresCuidador informalNuevas tecnologíasInternetProductos de apoyoInnovacionesTratamientoModelosCaracterísticasPromociónAccesoAutonomía personalCalidad de vidaAtención individualizadaSistemas de informaciónAlternativasNecesidadesBarrerasPolítica sanitariaFormación de personalOrganización y gestiónAnálisis coste eficaciaBeneficiosFinanciaciónTendenciasCríticaCuestionariosNormativaRecomendacionesSector públicoEspañaAutonomía