¿Qué nos jugamos? Análisis del juego off y online a partir de las experiencias y las autorrepresentaciones de las personas jóvenes dentro de contextos socioeconómicos, culturales y relacionales. Estudio comparado en Madrid y Vitoria-Gasteiz

07. Maio 2021 Alertas

Este documento é o segundo estudo realizado pola Fundación de Axuda contra a Drogadicción ( Fad) en relación ás adiccións sen substancia e, en concreto, aos xogos de azar e apostas con diñeiro


Megías, I. (coord.); Orgaz, C.; García, M.C.; Amézaga, A. y Carrasco, C.L. (2021). ¿Qué nos jugamos? Análisis del juego off y online a partir de las experiencias y las autorrepresentaciones de las personas jóvenes dentro de contextos socioeconómicos, culturales y relacionales. Estudio comparado en Madrid y Vitoria-Gasteiz. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad. DOI: 10.5281/zenodo.4494110

 ¿Qué nos jugamos? é o segundo estudo realizado pola Fad en relación ás adiccións sen substancia e, en concreto, aos xogos de azar e apostas con diñeiro. Esta investigación analiza o xogo como un problema sociolóxico, a partir dos discursos e as prácticas das persoas mozas. Lonxe de comprender o xogo unicamente como un problema patolóxico ou analizar só os discursos das persoas institucionalizadas, abordouse o xogo cunha perspectiva ampla, centrando a atención en como o xogo e o consumo asociado a este é vivenciado polas persoas mozas entrevistadas. Agora, ben, a investigación tamén abordou os problemas asociados ao xogo (como a ludopatía). O noso obxectivo centrouse en analizar o xogo en liña e fóra de liña a partir das experiencias e as autorrepresentacións das persoas mozas dentro de contextos socioeconómicos, culturais e relacionais. Con especial atención ás formas específicas que adopta nas cidades de Madrid e Vitoria-Gasteiz .

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/que-nos-jugamos/