RedMay: Red de apoyo y mantenimiento comunitario de personas mayores en el entorno rural mediante la tecnología y la innovación en el marco de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

Manual de identidade da marca do proxecto RedMay (Rede de apoio e mantemento comunitario de persoas maiores no contorno rural mediante a tecnoloxía e a innovación no marco da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal).


RedMay: Red de apoyo y mantenimiento comunitario de personas mayores en el entorno rural mediante la tecnología y la innovación en el marco de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia ; Braga : Municipio de Braga ; Vigo : Universidade de Vigo, 2018. — 31 p.

O manual de uso da identidade corporativa do proxecto RedMay (Rede de apoio e mantemento comunitario de persoas maiores no contorno rural mediante a tecnoloxía e a innovación no marco da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal) é unha ferramenta que nos dá indicacións do uso e aplicación correcta da marca. Os elementos desta marca serán utilizados sempre conxuntamente co logo do Programa Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020 segundo o Manual de identidade corporativa (MIC) deste programa.

O manual trata de transmitir a mensaxe adecuada aos diferentes públicos aos que se dirixe RedMay, comunicando o proxecto do mellor modo posible.

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/manual_redmay_28_09_18.pdf