Revisión de tendencias, innovaciones y buenas prácticas de inclusión sociolaboral

03. Outubro 2016 Alertas

Presentamos este informe elaborado e editado polo Observatorio da Realidade Social do Goberno de Navarra, Departamento de Dereitos Sociais


Buenaspracticasdeinclusionsociolaboral 1 Revisión de tendencias, innovaciones y buenas prácticas de inclusión sociolaboral

SIIS Centro de Documentación y Estudios, Revisión de tendencias, innovaciones y buenas prácticas de inclusión sociolaboral. Pamplona, Observatorio de la Realidad Social, Gobierno de Navarra, 2016, 116 p.

Estudo realizado no marco do Plan de Inclusión Social do Goberno de Navarra, actualmente en fase de elaboración, que analiza sinteticamente oito das grandes tendencias e orientacións que se observan nas políticas de incorporación laboral, un manual de boas prácticas que orienta e axuda á toma de decisións públicas. Cada capítulo é un compendio de cada enfoque analizado cun guión claro: Xustificación; Definición; Obxectivos; Implementación; Avaliación; Impacto e Resultados ao que se acompaña unha relación de bibliografía. Este esforzo de síntese e metodolóxico permite obter un coñecemento suficiente de cada proposta de actuación, e abre as portas á reflexión e ao gran debate sobre as políticas de activos de emprego de inclusión laboral. Queremos que este tipo de informes sexan un referente dunha colección de novas publicacións que se producen dende o Observatorio da Realidade Social do Departamento de Dereitos Sociais.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ECFBDA6E-7CD1-42EF-9919-A70C1DBEDD9E/359260/Buenaspracticasdeinclusionsociolaboral.pdf