Revista Española del Tercer Sector, n. 33, 2016. Desigualdad y bienestar tras la crisis (II): nuevas estrategias de intervención social

21. Outubro 2016 Alertas

Informamos sobre o contido monográfico do nº 33, 2016 da Revista Española del Tercer Sector


RETS 33_0 1

 

Ayala, L. (coord.), Desigualdad y bienestar tras la crisis (II): nuevas estrategias de intervención social. Revista Española del Tercer Sector, n. 33, 2016, 208 p. 

Este número da Revista Española del Tercer Sector afonda no impacto da crise no aumento da desigualdade, centrándose na perspectiva de “novas estratexias de intervención social”. O número monográfico ten contado con achegas de expertos no tema como Gregorio Rodríguez Cabrero, Begoña Pérez Eransus, Inés Calzada, Eloísa del Pino, Mª Ángeles Tortosa, Fernando Fantova e Vicente Marbán, que abordan aspectos relativos ao impacto da crise nas políticas sociais, as actitudes sociais ante a redistribución, as características do propio modelo de inclusión no proceso de cambio social, a reconsideración da atención á dependencia, os novos enfoques para os servizos sociais ante a nova realidade social ou as estratexias de desenvolvemento das ESAL na postcrise.

http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/RETS%2033_0.pdf