Romper cadenas de odio, tejer redes de apoyo: los y las jóvenes ante los discursos de odio en la red

04. Agosto 2021 Alertas

O obxectivo principal desta investigación foi analizar a percepción, as actitudes e as experiencias da mocidade española á hora de interactuar co discurso de odio na contorna virtual.


Megías, I. (coord.), et al., Romper cadenas de odio, tejer redes de apoyo: los y las jóvenes ante los discursos de odio en la red. Madrid, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2021, 190 p.

O obxectivo principal desta investigación foi analizar a percepción, as actitudes e as experiencias da mocidade española á hora de interactuar co discurso de odio na contorna virtual. A existencia de discursos de odio na rede non é un problema específico de adolescentes e novos, nin exclusivo da conversación online, pero si sabemos que o espazo dixital favorece a súa proliferación e difusión e que a poboación máis nova está especialmente exposta nos seus usos cotiáns das redes sociais e a navegación pola internet. Por iso é polo que esta investigación pon o foco en entender as actitudes e diferentes posturas da xente nova ante este tipo de contidos. Os achados que se publican no presente estudo arroxan luz sobre unha temática pouco traballada e sobre a que hai aínda escasos datos e evidencias.

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/romper-cadenas-de-odio/