Seminario La Inclusión Social en el Medio Rural en España y en Europa

25. Outubro 2017 Alertas

Esta publicación recolle o traballo e conclusións do Seminario “A inclusión social no medio rural en España e Europa” celebrado o 16 de marzo de 2017 en Valladolid. Estivo subvencionado pola Convocatoria de IRPF do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e pola Consellería de Familia e Igualdade de Oportunidades da Xunta de Castela e León.


Seminario Inclusión Social en el Medio Rural en España y en Europa. Madrid : Eapn-España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social-España), 2017. 121 p.

EAPN España é unha rede de organizacións que ten como misión a loita contra a pobreza e a exclusión social, en todos os ámbitos e grupos sociais. EAPN considera que existen temas relativos á pobreza e a exclusión social nas zonas rurais, especialmente as máis desfavorecidas, que non foron abordados suficientemente desde unha perspectiva europea e comparada, razón pola cal celebrou un Seminario sobre a Inclusión Social no Medio Rural en Valladolid, en marzo de 2017. Este Informe recolle as achegas do devandito Seminario e amplía a análise aos grandes retos temáticos (demografía, economía e emprego, medioambiente, políticas sociais e, particularmente, a pobreza). A partir del, ábrese un debate para propoñer e reorientar políticas e recursos cara á transferencia de boas prácticas existentes, e o desenvolvemento de propostas de carácter transformador, a curto e medio prazo. O Informe discute os principais desafíos que vive o medio rural, particularmente a pobreza e a exclusión social que afecta as zonas rurais máis illadas e con menor desenvolvemento. Debátense as liñas de acción que actualmente se están desenvolvendo desde a UE, considerando que hai un “espazo de mellora” dentro da UE para o desenvolvemento rural desde unha perspectiva integral, e non meramente produtiva. Explica a situación de catro países europeos. Romanía, cun 90% da súa poboación vivindo no medio rural e cunha elevada taxa de pobreza. Portugal, cunha costa poboada mirando ao mar, ten nas súas costas un territorio despoblado, desertizado e con bolsones de pobreza e desemprego. En Bélxica hai diferenzas destacadas entre as distintas rexións, cunha tensión entre os novos poboadores rurais ricos e a poboación existente máis vulnerable. Italia, un país expulsor de poboación por décadas, estrutúrase en máis de 100 cidades maiores e unha rede de pobos rurais pequenos e medianos, atravesada polo problema da mafia, e partida entre o Norte e o Sur. Con respecto á situación de España, o Informe aborda o tema da “invisibilidade” dos problemas do medio rural e da conveniencia de ignorar os seus problemas, en tanto as subministracións e servizos básicos que proceden do campo estean garantidos nas cidades.

http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/2/1502884563_memoria_seminario_la_inclusion_social_en_el_medio_rural_en_espana_y_europa.pdf