Seminario sobre o Senfogarismo en Galicia: deseñando as políticas de futuro

09. Novembro 2017 Alertas

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Inclusión Social e en colaboración con Cruz Vermella, organiza para o 28 de novembro o Seminario sobre Senfogarismo en Galicia. O evento busca crear un espazo de exposición, debate e intercambio de coñecemento e información de persoas expertas que desde institucións e organizacións de diferentes ámbitos traballan cun obxectivo común: loitar contra o senfogarismo.

As achegas que se realicen ao longo do seminario recolleranse nun informe de conclusións e propostas para o deseño de políticas de senfogarismo..

Poden encontrar máis información no seguinte enderezo electrónico:

folleto senfogarismo-Galego

folleto sinhogarismo-castellano