Transformando los territorios desde la economía solidaria. Herramientas para el impulso de políticas públicas locales

05. Xuño 2017 Alertas
A seguinte publicación móstranos como, a través da economía solidaria, pódense crear ferramentas para impulsar as políticas públicas locais na busca da transformación económica dos nosos territorios.

Pérez, Z., et al., Transformando los territorios desde la economía solidaria. Herramientas para el impulso de políticas públicas locales = Lurraldeak ekonomia solidarioaren bitartez eraldatuz. Tokiko politika publikoak bultzatzeko tresnak. Bilbao, REAS Euskadi, 2016, 117, 117 p.

Guía práctica que reúne 25 propostas políticas (con arredor de 70 exemplos concretos) para impulsar a transformación económica que os nosos territorios necesitan para un futuro de equidade, sustentabilidade e solidariedade. A finalidade desta publicación é convertirse nunha caixa de ferramentas útiles para institucións públicas locais (tanto par o seu persoal técnico como político), redes de economía social e solidaria e outro movementos cidadáns que aspiren a traballar nesa dirección transformadora. Para facilitar o seu uso, conta cun índice con enlaces internos, ademais de marcadores e enlaces externos no texto activados.

http://www.siis.net/documentos/ficha/519500.pdf