Violencia sexual y consumo de sustancias en jóvenes. Guía de prevención temprana para familias y profesorado

06. Febreiro 2020 Alertas

Esta guía pretende abordar as causas estruturais da violencia sexual máis frecuentemente asociada ás mulleres novas: a que ocorre nos espazos de lecer, a de parella e a ciberviolencia


Fernández, E., Magán, A., Violencia sexual y consumo de sustancias en jóvenes. Guía de prevención temprana para familias y profesorado. Madrid, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, 2019, 96 p..

A violencia de xénero non é unha forma máis de violencia, é un fenómeno complexo. Ten unhas características específicas, na súa orixe, mecanismos e consecuencias, que é necesario ter en conta. Esta guía pretende abordar as causas estruturais da violencia sexual máis frecuentemente asociada ás mulleres novas: a que ocorre nos espazos de lecer, a de parella e a ciberviolencia. Enumera algúns dos estereotipos de xénero asociados ao consumo de substancias e á sexualidade e os mitos sobre a violación e o amor romántico para poder desmontalos.