XXI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia

23. Marzo 2021 Alertas

A atención ás persoas en situación de dependencia sufriu un retroceso do sistema debido á pandemia que condicionou este retroceso en moitos aspectos.


Ramírez-Navarro, J.M., et al., XXI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. Serie: Dictámenes del Observatorio, Málaga, Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, 2021, 112 p.

Poucos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso e son de tanta urxencia social como a atención ás persoas en situación de dependencia. E, con todo, ata finais do pasado ano asistimos a recortes inmisericordes, promesas incumpridas e falsas expectativas. Nin sequera nun ano marcado pola pandemia, que afectou de maneira terrible as persoas en situación de dependencia (248.751 persoas con solicitude de dependencia faleceron en 2020, o exceso de mortalidade ascende a 52.835 falecementos máis do esperado), incrementouse o orzamento cun só euro nunha medida extraordinaria. No ano da COVID-19 iníciase a quinta fase, a do retroceso do Sistema. A pandemia condicionou este retroceso en moitos aspectos, os principais indicadores non mantiveron nin sequera a taxa de reposición e paralizáronse as novas valoracións como a posta en marcha de novos servizos ou prestacións.

https://www.siis.net/documentos/ficha/561297.pdf