Zerbitzuan Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales, n. 76, 2022

06. Abril 2022 Alertas

Zerbitzuan é unha revista especializada na análise dos servizos e as políticas de benestar social. Promovida pola Viceconsejería de Asuntos Sociais do Goberno Vasco, a revista é elaborada polo SIIS Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga e edítase a través do Servizo Central de Publicacións do Goberno Vasco.


Zerbitzuan Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales, n. 76, 2022. (ISSN: 1134-7147, doi: 10.5569/1134-7147). Nº 76 (2022- )

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Z76.pdf?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=e8efbf04f4-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-e8efbf04f4-315103205

Sumario: