Zerbitzuan Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales (nº. 77- ) (2022- )

07. Outubro 2022 Alertas

Xa se pode consultar o n. 77 de Zerbitzuan, revista científica dedicada ás políticas de benestar social


Zerbitzuan Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales. Edita Goberno Vasco: Departamento de Vivenda e Asuntos Sociais e SIIS, Centro de Documentaicón e Estudos, 1986-  . N.º. 77-  (2022). ISSN: 1134-7147.

Zerbitzuan é unha revista científica dedicada ás políticas de benestar social. Diríxese a todos os axentes involucrados neste ámbito — profesionais,  responsables institucionais, investigadores/as, voluntariado e usuarios/as— e ten como obxectivo contribuír ao debate sobre a mellora das políticas e os servizos sociais. A súa periodicidade é cuadrimestral e edítase tanto en papel como en formato electrónico.

sumario: