1 mes, 1 profesión dixital: O ámbio sociosanitario

Despois de falar de contidos dixitais e da banca do futuro, o tema no mes de xullo da campaña “1 mes, 1 profesión dixital” será o ámbito sociosanitario. A cita será o próximo 28 de xullo entre as 10:30 e as 14:00 h. na Cidade da Cultura, en Santiago. Podedes inscribirvos ou seguir a xornada por streaming aquí.

Na lista de temas están a atención xerontolóxica e xeriátrica dixital, o fogar dixital e a consulta médica non presencial, o big data e as apps sociosanitarias. O último punto na orde do día será un debate sobre o futuro do sector. Deixámosvos o programa completo.

1mes1profdix

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.