Transmisores FM, como escoitar a túa música en calquera radio

Un  transmisor  bluetooth FM é unha forma barata e efectiva de escoitar música procedente do teléfono móbil, memoria  USB ou cartón SD a través do sistema de audio do teu coche mediante a radio que leva integrada.

Os coches máis modernos xa integran esta característica de serie mediante equipos de audio con  Bluetooth capaces de facelo por si mesmos, pero se o teu coche xa ten uns anos, este dispositivo de baixo custo é a solución.

Agora ben, no mercado existen diferentes modelos que aínda que cumpran a súa misión, quizais non o fagan coa calidade ou requisitos esperados. A continuación, unha serie de consellos á hora de escoller  transmisores FM  Bluetooth.

Como funciona un  transmisor FM?

Os  transmisores FM utilizan as frecuencias FM dispoñibles da radio para reproducir a música a través dos altofalantes, convertendo a saída de audio dos teus dispositivos nun sinal de radio FM.

Deste xeito é posible escoitar música de fontes diferentes ás que veñen na radio integrada do coche, como pode ser un CD, un porto  USB ou mesmo un  casete.  Así aprovéitase a potencia e o volume do sistema de altofalantes e os controis da radio, moito máis fáciles de manipular mentres estamos ao volante.

Unha característica importante deste dispositivo é que non require ningún tipo de conexión física coa radio, actuando a través de  Bluetooth, con todo si que deberá conectarse ao chisqueiro, que proporcionará alimentación.

Como instalar un  transmisor FM?

O único que necesita é a corrente eléctrica do chisqueiro e a continuación, conectar a fonte de son, que pode ser unha memoria  USB, unha cartón SD ou mesmo un teléfono móbil mediante  Bluetooth. Finalmente, acende a radio do coche e busca a frecuencia adecuada para gozar da túa música.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.