Amtega e Asociación Inserta Empleo forman en ofimática a desempregados con discapacidade

O número de aliados dixitais do Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020 segue a medrar a bo ritmo. A última incorporación (que non a derradeira) suma á Asociación Inserta Empleo da Fundación ONCE, quen, xunto coa Amtega, veñen de poñer en marcha unha interesante acción formativa.

A Asociación Inserta Empleo, é a entidade da Fundación ONCE para a formación e emprego de persoas con discapacidade que e busca posibilitar a súa integración plena na sociedade mellorando a súa cualificación profesional; promover a creación de emprego para persoas e apoiando a creación de prazas ocupacionais en colaboración coas entidades do movemento asociativo de persoas con discapacidade e as súas familias.

insertaempleo

Formación e CODIX para persoas con discapacidade

Ese é o título da acción conxunta que ofrece capacitación en ofimática a persoas en situación de desemprego con certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%, co fin de garantir o seu acceso ao mercado laboral.

As primeiras actividades formativas de ofimática tiveron lugar nas aulas da Rede CeMIT de A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Santiago e Lugo, onde se desenvolven as 190 horas formativas do curso para a obtención da certificación en ofimática (CODIX). Unha vez rematado o período de formación, as persoas participantes poderán obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX) mediante a superación dunha proba presencial de carácter voluntario baixo a supervisión tanto de Inserta Empleo como da Amtega.

Inserta Empleo colaborará tamén co Plan de Inclusión organizando outras actividades formativas, eventos ou iniciativas de divulgación e dinamización das TICs e na difusión da inclusión dixital en Galicia.

Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020 – Aliad@s Dixitais

Actualmente o Plan de Inclusión Dixital conta xa con 700 aliados dixitais, aos que se vén de sumar á Asociación Inserta Empleo da Fundación ONCE.

Lembra que podes formar parte dos Aliados Dixitais da Xunta de Galicia solicitándoo aquí.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.