Transmisores FM, como escoitar a túa música en calquera radio

Un  transmisor  bluetooth FM é unha forma barata e efectiva de escoitar música procedente do teléfono móbil, memoria  USB ou cartón SD a través do sistema de audio do teu coche mediante a radio que leva integrada.

Os coches máis modernos xa integran esta característica de serie mediante equipos de audio con  Bluetooth capaces de facelo por si mesmos, pero se o teu coche xa ten uns anos, este dispositivo de baixo custo é a solución.

Agora ben, no mercado existen diferentes modelos que aínda que cumpran a súa misión, quizais non o fagan coa calidade ou requisitos esperados. A continuación, unha serie de consellos á hora de escoller  transmisores FM  Bluetooth.

Como funciona un  transmisor FM?

Os  transmisores FM utilizan as frecuencias FM dispoñibles da radio para reproducir a música a través dos altofalantes, convertendo a saída de audio dos teus dispositivos nun sinal de radio FM.

Deste xeito é posible escoitar música de fontes diferentes ás que veñen na radio integrada do coche, como pode ser un CD, un porto  USB ou mesmo un  casete.  Así aprovéitase a potencia e o volume do sistema de altofalantes e os controis da radio, moito máis fáciles de manipular mentres estamos ao volante.

Unha característica importante deste dispositivo é que non require ningún tipo de conexión física coa radio, actuando a través de  Bluetooth, con todo si que deberá conectarse ao chisqueiro, que proporcionará alimentación.

Como instalar un  transmisor FM?

O único que necesita é a corrente eléctrica do chisqueiro e a continuación, conectar a fonte de son, que pode ser unha memoria  USB, unha cartón SD ou mesmo un teléfono móbil mediante  Bluetooth. Finalmente, acende a radio do coche e busca a frecuencia adecuada para gozar da túa música.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.