A Xunta porá en marcha no primeiro trimestre de 2018 unha nova sede electrónica

Na súa misión por facilitar as xestións e simplificalas ao máximo, a Xunta de Galicia poñerá en marcha no primeiro trimestre do 2018 unha nova sede electrónica, destinada a mellorar os servizos aos cidadáns.

Esta nova sede é un dos obxectivos do Plan de  Goberno e Administración  Dixital 2020, que busca consolidar  o proceso de transformación da Administración.

A nova sede electrónica estará centrada en ofrecer un mellor servizo aos cidadáns, terá un deseño adaptado a dispositivos móbiles e posuirá servizos de personalización para crear perfís persoais, segundo sexa un cidadán ou unha empresa o que necesita utilizar a nova sede electrónica.

Actualmente a sede electrónica ten dispoñibles online preto do 95% dos trámites que cidadáns e empresas poden realizar  coa Administración. En 2017 os galegos realizarón máis de 280 xestións online coa Xunta a través da sede electrónica.

Ademais da nova sede electrónica, unha das medidas máis inmediatas para avanzar cara a administración integramente dixital  é o inicio da reformulación das oficinas de rexistro como oficinas de atención, para facilitar aos cidadáns e empresas unha mellor relación coa administración a través dos medios dixitais.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.