Aprende a facer contrasinais fortes con esta ferramenta

Cando falamos de seguridade, un dos temas máis básicos e nos que se insiste máis a miúdo é na seguridade dos nosos contrasinais. Ter as nosas contas protexidas cun contrasinal moi difícil de adiviñar é algo que todos debemos facer para que non entren nos nosos servizos.

Ter un contrasinal seguro é algo relativamente sinxelo, tan só temos que mesturar maiúsculas, minúsculas, números e símbolos para que sexa case imposible de adiviñar por métodos de forza bruta. Pero se non estamos seguros de como facela, a Universidade  Carnegie- Mellon creou unha web que mostra como crear claves seguras.

Ao parecer esta web, á que podemos acceder nesta ligazón, utiliza unha rede neuronal para buscar en grandes bases de datos con contrasinais e, desta maneira, atopar tendencias na creación das mesmas. Así cando introducimos o noso contrasinal, a web é capaz de ver o que fixemos e facernos recomendacións  e suxestións para que o noso contrasinal sexa o máis segura posible.

Por exemplo, unha das estratexias máis habituais nos contrasinais é a de cambiar as vogais por números (o o por un 0, a I por un 1, o A por un 4…). A web é capaz de detectar esta tendencia e dicirnos que o cambiemos, así o noso contrasinal X3nT3Dix1t4L dinos que é moi sinxela de descubrir e recoméndanos poñer símbolos no medio e máis vocais, converténdoa en X3Nte.d1xiT;4L; un contrasinal algo máis complexo pero moito máis complicada de descubrir.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.