As medidas de WhatsApp para combater as noticias falsas

Se usamos Internet e máis en concreto as redes sociais, seguro que estamos familiarizados co termo “ fake  news” ou noticias falsas. Este tipo de noticias levan tempo circulando por Internet, pero desde a aparición das redes sociais e o ansia de compartir, estas cobraron moita máis importancia chegando a moita máis xente e potenciando a súa o seu efecto: o de  desinformar.

Unha das fontes que máis noticias falsas recibe é  WhatsApp. Os grupos de contactos na  app de mensaxería son un niño para as noticias falsas, provocando en moitas ocasións que ata entidades públicas teñan que desmentir rumores que apareceron nesta rede social.

Aínda que a protección máis eficiente para non crernos notifícalas falsas é comprobar as fontes antes de compartir,  WhatsApp comezou a tomar dúas medidas moi importantes para evitar que este tipo de contido propáguese a través da súa aplicación:

  • Notificación de mensaxe reenviado: a partir de agora, cando unha mensaxe foi reenviado desde outra conversación ou grupo, apareceranos un texto en lle mensaxe. Desta maneira sabemos que o contacto que envía a mensaxe non é o autor orixinal do texto, senón que o colleu doutro sitio.
  • Limitar o reenvío de mensaxes:  WhatsApp vai controlar, sen acceder ao contido, a cantidade de veces que se comparte unha mensaxe. Se se  reenvía moitas veces, a aplicación desactivará a posibilidade de reenvialo dando un aviso ao usuario que intenta facer a acción.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.