Move Mirror, o novo experimento de Google que compara os teus movementos con miles de fotos

Cantas veces puxémonos diante do espello para bailar ou facer posicións? Seguro que unas cantas. Pois agora podemos utilizar eses ensaios para participar nun curioso  experimento que está a levar a cabo Google:  Move  Mirror.

En que consiste? Simplemente en poñernos diante da cámara do noso computador e realizar diferentes tipos de movementos. O sistema de intelixencia  artificial é capaz de recoñecer o noso corpo e comparar en tempo real o que estamos a facer con máis de 80.000 fotografías que ten o sistema almacenadas e analizadas.

Ante o experimento, Google explica que a estimación da postura ou a capacidade de detectar aos humanos e as súas poses a partir de datos de imaxes é «un dos temas máis emocionantes e difíciles da aprendizaxe automática e a visión artificial».

Neste caso, a compañía e os socios cos que desenvolveu  Move  Mirror empregou  PoseNet, un modelo de estimación de movementos que proporciona datos de posición de alta precisión a partir de datos de imaxe. Mesmo, aseguran e así o podemos comprobar, mesmo cando esas imaxes non teñen toda a calidade desexable.

Esta ferramenta é de código aberto e permite que calquera  desarrollador web poida xogar con interaccións corporais sen cámaras especiais nin bibliotecas de visión artificial máis complexas de facer. Porque si, todo ten lugar no navegador, procesándose as imaxes en tempo real no propio equipo. Esa é unha das virtudes desta tecnoloxía en continuo desenvolvemento.

Move  Mirror forma parte dos AI  Experiments de Google, unha forma de mostrar mediante aplicacións simples cales son as capacidades da aprendizaxe automática e a intelixencia artificial.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.