Que son as meetup? Reunións sobre o mundo dixital para coñecer xente e aprender

A tecnoloxía nos trouxo moitas cousas ao noso día a día e, unha delas, é a posibilidade de coñecer xente de diferentes ámbitos que, doutra maneira, non coñecésemos. Unha das comunidades máis interesantes para coñecer xente con diferentes intereses, sobre todo no mundo tecnolóxico, son as  meetup.

Que son as  meetup?

Como o seu nome, en inglés, indica, unha  meetup é unha reunión de xente que adoita estar centrada nalgún tema. Na actualidade existen miles de reunións por todo o mundo, nas cales adoitan falarse de multitude de temas, organizándose a través de portais como  Meetup.com.

Estas  meetup son moi habituais no mundo tecnolóxico, e adoitan ser unha oportunidade importante de coñecer xente do mundo e tamén de aprender sobre diversos temas.

As  meetup tecnolóxicas máis interesantes de Galicia

Ao longo e ancho do territorio galego podémonos atopar varias  meetup que nos poden interesar se o mundo tecnolóxico atráenos:

SEO Galicia: se o posicionamento en buscadores é o noso, a comunidade SEO Galicia pode ser o noso lugar. Fan reunións mensuais de todos os niveis, tanto de iniciación como de coñecementos avanzados.

Blockchain. gal: se a tecnoloxía  blockchain parécenos interesante, este grupo que acaba de empezar pode ser un comezo.

XantarDev: es un desarrollador  queres compartir experiencias e coñecementos con outros como ti? Este é o teu  Meetup.

Pontevedra  WordPress: tanto se somos uns expertos como uns  principiantes de  WordPress, este grupo realiza reunións todos os meses cos máis variados temas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.