Contrasinais: como xestionalas e facer que sexan seguros

Se estamos ao tanto das noticias tecnolóxicas, veremos que máis habitualmente do que nos gustaría, aparecen fendas de seguridade que poñen á vista os contrasinais de determinados sitios web. Nada máis lonxe, hai unhas semanas Yahoo! volveu recoñecer que debido a un fallo de seguridade, millóns de usuarios cos seus respectivos contrasinais foran comprometidas.

Aínda que non podemos evitar que os servizos web teñan fallos e ensinen os nosos contrasinais debido a ataques maliciosos, o que si podemos facer é crear e xestionar contrasinais dunha maneira efectiva e máis intelixente. Se o facemos, os nosos usuarios de servizos web, banca online ou correo electrónico estarán menos expostos a ataques de forza bruta ou enxeñería social. Hoxe ensinámosvos como se pode crear un contrasinal seguro, lembrala e tamén almacenala.

Como crear un contrasinal seguro

Considérase que un contrasinal é segura cando ten máis de 8 díxitos e todos eles son unha mestura entre letras maiúsculas, minúsculas, símbolos e números. Isto considérase así debido a que, canta máis variedade nos símbolos, máis complicado é para un robot atopar o contrasinal por forza bruta (probando todas as combinacións nun curto período de tempo).

A cuestión é como crear un contrasinal con eses requisitos que podamos memorizar de maneira sinxela? Cada persoa ten un método, pero recomendámosvos uns poucos para que escollades un ou varios e atopedes o voso contrasinal:

  • Cambia números por letras: a Ou é un 0, a A é un 4, a T é un 7, a E é un 3… e así sucesivamente
  • Introduce maiúsculas ao comezo… ou ao final, ou no medio.
  • Pon un símbolo ao final do contrasinal: se pos un símbolo tipo un guión baixo (_), o contrasinal será máis complicada de pescudar.
  • Utiliza o teu número de teléfono mesturado con letras
  • Combina dúas palabras que non teñan sentido: bigote e reloxo podería ser “bigoloj” e converterse en “B1gol0J_€” coas anteriores recomendacións.

Tedes o voso contrasinal? Pois agora podedes visitar esta páxina web para ver canto se tardaría en pescudar nun ataque de forza bruta. Se se supera o mes, o voso contrasinal xa é algo segura.

Como xestionar os nosos contrasinais

En termos de seguridade, o ideal é ter un contrasinal diferente para cada servizo online. Pero iso adoita ser algo complicado e que dá demasiadas dores de cabeza se o facemos nós sós. Para axudarnos na tarefa temos aplicacións como LastPass que almacenan os nosos contrasinais de maneira segura. Podemos optar por elas.

Activar a identificación en 2 pasos

Aínda que non está dispoñible en todos os servizos web, para aumentar a seguridade é tamén recomendable activar a autenticación en 2 pasos. Aquí comentámosvos en que consiste e como podedes activala nun servizo tan útil como o Chave 365

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.