Cinco alternativas a Google para buscar imaxes

Cando estamos a preparar unha páxina web, unha presentación, un correo electrónico ou unha actualización nas nosas redes sociais, a miúdo (por non dicir sempre) necesitamos unha imaxe para ilustrar o noso contido. Se non somos posuidores dalgunha subscrición a un banco de imaxes, o normal é ir a Google Imaxes e buscar alí, pero Internet é tan gran de que sempre se pode ir máis aló.

E é que Google Imaxes é moi potente e vale para case todo, pero en ocasións necesitamos outro tipo de imaxes que se afasten do normal, ou que simplemente non sexan as que teñen todo o mundo porque, obviamente, están nas primeiras páxinas de Google. Hoxe traémosvos cinco alternativas para o buscador de imaxes de Google que pode ser de utilidade.

Unsplash

Aínda que non é un buscador propiamente devandito, Unsplash é un paraíso se buscamos imaxes de calidade en alta resolución. O mellor de todo é que as imaxes que aparecen en Unsplash teñen licenza Creative Commons, polo que podemos facer literalmente o que queiramos con elas.

Foter

Calidade e cantidade. Estes dous adxectivos son os que definen Foter. Esta web é un banco de imaxes gratuítas con máis de 335 millóns de fotografías. Ten un buscador bastante potente, podendo buscar por categorías e tamén por palabras crave.

EveryStockPhoto

Outro stock de fotos gratuítas. A característica principal de EveryStockPhoto é que as súas imaxes son máis básicas e “normais” que outros sitios. É dicir, afástanse das imaxes creativas e céntranse no que pode interesar ao usuario. Se buscas un cabalo, atoparás un simple cabalo sen nada máis engadido.

TinEye

O máis curioso da lista. TinEye funciona a través do que nós lle proporcionemos. Con tan só subir unha imaxe, este buscador é capaz de facer unha procura e atopar imaxes similares á que lle proporcionamos. Perfecto para variar o noso stock persoal sen perder de vista a temática.

Pixabay

O último pero non por iso peor stock de imaxes gratuítas. Ten desde fotografías, pasando por imaxes e mesmo imaxes vectoriais, as cales nos poden ser moi útiles para traballos de impresión.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.