Descricións subxectivas dos faros de Ferrolterra

Os alumnos de 1º de bacharelato elaboran unha descrición “subxectiva” dun dos seis faros da comarca de Ferrol, ofrecendo unha visión persoal e seleccionando aqueles aspectos máis chamativos. Acompañaron o texto cunha imaxe. Participou nesta actividade a totalidade do alumnado de 1º Bacharelato, aínda que só subimos unha escolma

Os faros de Ferrolterra

Descricións faros