Educación patrimonial

Este é o blog do programa “Educación Patrimonial” promovido e coordinado dende a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dentro do Plan Proxecta. Pretendemos que sirva para que visualicedes as actividades e os produtos finais que realicedes no desenvolvemento dos vosos proxectos e tamén para que podades ver as publicacións dos outros centros que participan no programa, ben sexa na vosa modalidade ou en calquera das outras.

A través deste programa preténdese promover a pescuda sobre o patrimonio e os bens comúns desde o punto de vista antropolóxico, histórico, arqueolóxico, arquitectónico, xeográfico e lingüístico da contorna dos centros educativos.

A información sobre o programa atópase en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23008

Modalidades

O programa “Educación Patrimonial” conta con seis modalidades de participación: Mirando polo Camiño, Patrimonio etnográfico na Ribeira Sacra e Museos e Patrimonio, coordinadas dende a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural; Patrimonio Salitre (anteriormente Memoria da industria, memoria do mar), promovida polo Museo ANFACO,  Terras Sacras (mosteiro e olería), promovida polo Concello de Xunqueira de Espadanedo e Patrimonio cultural europeo en colaboración co programa e-twinning, promovido pola Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional. Estas modalidades teñen as súas particularidades pero todas elas teñen un obxectivo común: que a comunidade educativa coñeza o patrimonio da súa contorna inmediata desde unha visión integradora e vinculada ao territorio e que, de xeito participativo, contribúa á súa conservación e difusión e idee estratexias de recoñecemento público e promoción dos seus recursos. Deste xeito, constitúe unha estratexia contextualizada para a valorización e preservación deste patrimonio a longo prazo e, polo tanto, de desenvolvemento sustentable.

Este curso 2022-23 participan no programa “Educación Patrimonial”  14 centros, dos cales 7 participan en  Mirando polo Camiño, 1 en Patrimonio etnográfico na Ribeira Sacra, 1 en Patrimonio Salitre e 5 en Patrimonio cultural europeo en colaboración co programa e-twinning.