Estrategias de sensibilización y captación para el fomento del acogimiento familiar. Revisión autonómica e internacional

14. Abril 2021
Esta revisión, realizada por encargo do Observatorio da Realidade Social do Gobierno de Navarra, ten como obxectivo establecer unha serie de recomendacións orientadas á mellora das futuras estratexias de captación de familias acolledoras. SIIS Centro de Documentación y Estudios, Estrategias de sensibilización y captación para el fomento del acogimiento familiar. Revisión autonómica e internacional. Pamplona, ...

Mujer y madre: la doble penalización laboral

12. Abril 2021
O obxectivo deste informe é cuantificar para mulleres e homes que forman parte da mesma parella, o impacto de vivir en parella e da chegada das/dos fillas/os tanto no acceso ao emprego, como na intensidade laboral. De la Rica, S., et al., Mujer y madre: la doble penalización laboral. Serie: Informe Iseak n. 2021/2, Bilbao, ...

Estatísticas da Consellería de Política Social. RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais)

08. Abril 2021
Xa se pode acceder aos datos actualizados do informe da explotación estatística do Ruepss, 2020 Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (año 2017). código IGE 25-06-03-OE05 Este informe inclúese dentro da programación estatística anual da Consellería de Política Social publicada no Decreto 227/2020, do 21 de decembro, polo que ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Marzo, 2021

05. Abril 2021
Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Marzo, 2021 Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en marzo de 2021 Comunidades autónomas. Marzo, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Resolución de 22 de febrero de ...

Normativa de ámbito social. BOE. Marzo, 2021

05. Abril 2021
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en marzo de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Marzo, 2021 MINISTERIO DEL INTERIOR. Convenios. Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de…, para ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo, 2021

05. Abril 2021
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en marzo de 2021 Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo, 2021 Presidencia da Xunta de Galicia. CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas (DOG nº 40 do 01.03.2021) ...