Biblioteca de Acogida: un proyecto de biblioteca social con menores inmigrantes y en riesgo de exclusión

26. Febreiro 2019 Alertas

O Boletín da Asociación Andaluza de Bibliotecarios publicou no seu numero de xaneiro-xuño de 2018, un interesante artículo sobre a Biblioteca Pública de Purchena en Almería gañadora do premio Biblioteca Pública e Compromiso Social 2017 por presentar un proxecto de biblioteca social para menores inmigrantes e en risco de exclusión social.


Sola Bernabé, Manuel. – Biblioteca de Acogida: un proyecto de biblioteca social con menores inmigrantes y en riesgo de exclusión. En Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, xan.-xuño 2018, pp. 126-135

Biblioteca de Acogida: un proyecto de biblioteca social …

Biblioteca de Acollida é un proxecto desenvolvido pola Biblioteca Pública Municipal de Purchena (Andalucía) que resultou gañador do premio “Biblioteca Pública e compromiso social 2017“ convocado pola Fundación Biblioteca Social de Barcelona, sendo a primeira biblioteca andaluza en conseguilo. Nesta pequena localidade do interior da provincia de Almería, existen dous centros de menores que acollen, respectivamente, mozos en grave risco de exclusión e inmigrantes procedentes de diferentes países. A biblioteca pública, no seu desexo de converterse nun lugar de encontro destes mozos cos mozos da localidade, promove o proxecto “Biblioteca de Acollida” desde setembro de 2015 en colaboración con varias asociacións culturais e sociais.

O proxecto ten uns claros destinatarios: mozos en claro risco de exclusión social acollidos en dous dos centros desta localidade. O primeiro grupo confórmano na súa maioría menores de idade que chegan a España en embarcacións e carecen de formación e do coñecemento do idioma. O segundo grupo fórmano menores andaluces e doutras comunidades, membros de familias desestruturadas, sen medidas correctoras nin causas pendentes.

Para todos eles establecéronse unhas liñas estratéxicas de actuación e programáronse unhas liñas de actuación que veñen aplicando desde 2015 e encamiñadas a reunir e implicar a mozas do contorno dos centros de menores cos mozos que se atopan residindo nos devanditos centros.