Evaluación intermedia de la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar (2015-2020). Informe final

04. Agosto 2020 Alertas

Informe sobre a  avaliación intermedia da Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar (ENI-PSH) 2015-2020. O obxectivo xeral da avaliación é determinar a implementación e posta en marcha desta estratexia.


Casillas, C., Macía, M. (dirs.), Evaluación intermedia de la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar (2015-2020). Informe final. Madrid, Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2020, 141 p.

A Secretaria de Estado de Servizos Sociais solicitou o 8 de xullo de 2019 ao Secretario de Estado de Función Pública a colaboración do Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas ( IEPP) para a realización da avaliación intermedia da Estratexia Nacional Integral para Persoas Sen Hogar (ENI- PSH) 2015-2020. O obxectivo xeral da avaliación é determinar como e ata que punto puxéronse en marcha as actuacións da ENI- PSH 2015-2020, achegar evidencias sobre o deseño, despregamento e implementación (incluíndo os resultados primarios ata onde foi posible), así como identificar os posibles obstáculos que poidan incidir no avance e execución da Estratexia e, no seu caso, boas prácticas

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/evaluacion-politicas-publicas/Informes-de-Evaluacion/2-INFORME-FINAL-EVA-ENI-PSH_PROTEGIDO.pdf#page=1