Los niños y los adolescentes en el informe anual del Defensor del Pueblo 2016

20. Marzo 2018 Alertas

Presentamos a continuación o último informe do Defensor do Pobo sobre a infancia e a adolescencia en 2016. A institución quere contribuír, desta maneira, á tarefa de sensibilizar ao conxunto da sociedade sobre a necesidade de garantir e materializar os dereitos dos menores de idade.


Defensor del Pueblo, Los niños y los adolescentes en el informe anual del Defensor del Pueblo 2016. Madrid, Defensor del Pueblo, 2017, 113 p.

Esta publicación reúne os contidos do informe anual 2016 do Defensor do Pobo relacionados cos dereitos dos menores de idade. Con este documento, a institución quere reflectir como a promoción e a garantía institucional dos dereitos humanos dos nenos e adolescentes forman parte das súas actividades principais, ademais de facilitar a súa difusión e coñecemento e dar visibilidade ao traballo institucional na súa defensa. O Defensor do Pobo quere contribuír á tarefa de sensibilizar ao conxunto da sociedade sobre a necesidade de garantir e materializar os dereitos dos menores de idade para lograr unha sociedade máis xusta.

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2017/03/Separata_Menores_INFORME_2016.pdf