Norma UNE 153101:2018 EX

09. Maio 2019 Alertas

A Norma UNE 153101:2018 EX é a primeira norma técnica sobre lectura fácil. Esta norma elaborouse nun grupo de traballo de normalización de UNE constituído para tal fin, o CTN 153/GT1


A UNESCO estima que 3 de cada 10 persoas ten dificultades para comprender o que len, de aí a importancia de facilitar a inclusión das devanditas persoas a través da Lectura Fácil. A Lectura Fácil trata de favorecer a adaptación e accesibilidade de contidos (textos e imaxes) para que chegue a mesma información ás persoas. E é por iso polo que a Asociación Española de Normalización (UNE) creou a «Norma UNE 153101:2018 EX Lectura Fácil. Pautas e recomendacións para a elaboración de documentos».
Coa elaboración da Norma UNE 153101 EX preténdese que os documentos que se elaboren seguindo estas pautas e recomendacións teñan a maior calidade posible, permitindo que as persoas con dificultades de comprensión lectora convértanse en participantes activos dunha sociedade máis inclusiva e integradora.
Esta norma experimental (como así a cualifican) é a primeira no mundo elaborada nun Organismo de Normalización. Trata de recoller nun só documento a experiencia previa e o traballo interdisciplinar de distintos profesionais (axentes sociais, técnicos e profesionais relacionados) desde diferentes perspectivas abordando a adaptación e creación de contidos. Os devanditos profesionais forman parte do Grupo de Traballo CTN 153/GT 1 Lectura Fácil en UNE.
Esta norma considérase experimental porque é a primeira norma que expón esta temática desde un Organismo de Normalización. Aborda a descrición de dous procesos de traballo na elaboración de documentos en Lectura Fácil: a adaptación e a creación. Ambos inclúen a Fase de Validación, na que a figura da persoa con dificultades de comprensión lectora ten o papel protagonista. Así, na elaboración de documentos en Lectura Fácil, as figuras do autor/adaptador, deseñador, maquetador, dinamizador e validador considéranse elementos esenciais para articular un traballo que se desenvolve en colaboración.