Programa sobre el uso seguro y responsable de las TIC para adolescentes con discapacidad intelectual

16. Maio 2022 Alertas

Con este documento preténdese acabar coa fenda dixital que existe nos adolescentes con discapacidade intelectual ( ACDI) e formalos para o uso seguro e responsable de tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e así reducir o risco de exclusión social


Programa sobre el uso seguro y responsable de las TIC para adolescentes con discapacidad intelectual. Madrid: Fundación Telefónica, 2022, 28 p.

Esta publicación foi creada por Voluntarios Telefónica da man da Unidade de Atención a Vítimas con Discapacidade Intelectual      (UAVDI) da Fundación A la Par. Con este material preténdese liquidar a fenda dixital que existe nos adolescentes con discapacidade intelectual ( ACDI) e formalos para o uso seguro e responsable de tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e así reducir o risco de exclusión social.

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), e o uso de calquera contorna ou dispositivo dixital en xeral, facilitan a comunicación entre as persoas, promoven a socialización, multiplican as canles de acceso á información e, porén, estimulan o pensamento crítico. Pero, ao mesmo tempo, encerran ameazas contra a privacidade, favorecen o illamento físico dos usuarios, poden fomentar a adicción ou dar acubillo a distintas formas de acoso.

Así pois, as TIC son unha ferramenta excelente, aínda que non exenta de riscos. A todo iso, no caso dos adolescentes con discapacidade intelectual ( ACDI), súmase a desigualdade que sofren á hora de acceder a esa contorna dixital, ou a súa maior vulnerabilidade ante o abuso e os malos tratos. Con estas premisas, os principais obxectivos do Programa son contribuír a pechar esa fenda dixital, e capacitar a este colectivo para un uso seguro, responsable e satisfactorio das novas tecnoloxías.

Os destinatarios do Programa foron os ACDI de entre 12 –a idade en que empezan a ter acceso ás TIC– e 21 anos, os seus familiares e os profesionais dos centros de educación especial: orientadores, titores, profesores e educadores. A metodoloxía inspirouse no modelo de Aprendizaxe colaborativa, no que o traballo de cada alumno é imprescindible para o éxito de todo o grupo, e a medida que cada persoa mellora a súa aprendizaxe, contribúe a que avance o do resto.

Texto completo

Material complementario