Públicos vulnerables y empoderamiento digital

24. Xaneiro 2017 Alertas

Queremos informalles do último nº publicado de El Profesional de la Información, vol. 26. nº. 1 (Xaneiro-Febreiro, 2017) titulado Públicos vulnerables y empoderamiento digital


A loita contra a pobreza e a exclusión social son, con maior ou menor intensidade, unha constante nas estratexias europeas de crecemento económico e xeración de emprego, e nos programas marco de investigación vinculados a estas. Na actualidade os conceptos de exclusión e inclusión inclúen o acceso e uso de tecnoloxías e redes de información e comunicacións. Pola súa relevancia e peso cada vez maior nas políticas sociais, é preciso avanzar na definición e aplicación de conceptos como exclusión, vulnerabilidade e empoderamiento no marco das sociedades dixitais. Para el, o investimento e dedicación de recursos á investigación en ciencias sociais e humanidades é unha condición fundamental.

No seguinte enlace poderán acceder aos artigos que contén este número en liña e traducidos do orixinal inglés ao español:

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html

Observatorio:

Públicos vulnerables y empoderamiento digital: el reto de una sociedad e-inclusiva / Carmen Fuente-Cobo

Artigos:

Producing political content for web 2.0: Empowering citizens and vulnerable populations / Andreu Casero-Ripollés

Artigo traducido ao español:

Producción de contenidos políticos, empoderamiento ciudadano y públicos vulnerables en la web 2.0

Social and digital empowerment of vulnerable library users of the Murcia Regional Library, Spain  / José-Antonio Gómez-Hernández, Manuel Hernández-Pedreño, Eduardo Romero-Sánchez

Artigo traducido ao español:

Empoderamiento social y digital de los usuarios en riesgo de exclusión de la Biblioteca Regional de Murcia, España

Electronic government and online tasks: Towards the autonomy and empowerment of senior citizens / Leopoldo Abad-Alcalá, Carmen Llorente-Barroso, María Sánchez-Valle, Mónica Viñarás-Abad, Marilé Pretel-Jiménez

Artigo traducido ao español:

Administración electrónica y trámites online: hacia la autonomía y el empoderamiento de las personas mayores

Empoderamiento mediático mediante e-learning. Diseño y validación de una escala
Juan-Francisco Martínez-Cerdá, Joan Torrent-Sellens

Radio y empoderamiento social. Usos y gratificaciones del taller de radio para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo /  Juan-Antonio Cortés-Fuentes, Beatriz Correyero-Ruiz

The empowerment of the film spectator: Theatrical on demand in Spain /Rafael Linares-Palomar, Antonio Baraybar-Fernández

Artigo traducido ao español:

Empoderamiento del espectador cinematográfico: exhibición bajo demanda en España

Empowerment or impoverishment of children from social networks? Perceptions of sexualized images of girls in Instagram / Mónica Díaz-Bustamante-Ventisca, Carmen Llovet-Rodríguez

Artigo traducido ao español:

¿Empoderamiento o empobrecimiento de la infancia desde las redes sociales? Percepciones de las imágenes de niñas sexualizadas en Instagram

Disociación entre las experiencias negativas y la percepción de riesgo de las redes sociales en adolescentes / Belinda De-Frutos-Torres, Mercedes Marcos-Santos

Percepción de los padres sobre el empoderamiento digital de las familias en hogares hiperconectados / Teresa Torrecillas-Lacave, Tamara Vázquez-Barrio, Laura Monteagudo-Barandalla