Así será a nova resintonización da TDT pola chegada do 5G

A chegada do 5G, tecnoloxía da que vos falamos a semana pasada, vai traer novos avances e interaccións cos nosos dispositivos, pero tamén vai traer algún que moitos lembrarán non de maneira demasiado positiva: a  resintonización da Televisión Dixital Terrestre.

Por que é necesaria unha  resintonización?

As ondas electromagnéticas, do que están feitas as comunicacións móbiles ou a TDT,  van a través do aire por uns “camiños” chamados bandas de frecuencia. Estes camiños teñen unha calidade diferente segundo sexan dun tipo ou outro polo que, para determinadas tecnoloxías, é necesario utilizar bandas dun tipo de calidade determinado.

A prestación de servizos a través do 5 G necesita o uso da banda de 700  MHz, un espazo radioeléctico que ata agora estaban a usar algúns servizos da Televisión Dixital Terrestre. Por tanto, para que o 5 G poida funcionar, é necesario que os sinais de TDT pásense a outro camiño, é dicir, a outra banda electromagnética.

Cal é o calendario? Segundo o Plan Técnico Nacional de TDT, as datas nas que se realizará a transición son as seguintes:

  • Outubro de 2018: Inicio actuacións de comunicación.
  • Decembro de 2018: Publicación dos reais decretos para a compensación de custos do proceso de liberación da banda de 700
  • Decembro de 2018: Publicación do Real Decreto que aprobe o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre, e as medidas para a liberación da banda 700
  • Xaneiro de 2019: Inicio da execución do proceso para a liberación do segundo dividendo dixital.
  • Xaneiro de 2019: Acendido das primeiras emisións simultáneas nas novas frecuencias.
  • Outubro 2019: Aceso, no seu caso, dos últimos transmisores con emisións simultáneas de 6 meses.
  • Marzo de 2020: Fin do despregamento, acendido dos últimos transmisores sen período de emisión simultánea, e apagado das emisións na banda 694-790
  • Xuño de 2020: Data límite establecida na Decisión (UE) 2017/899 para a dispoñibilidade da banda 694-790 MHz para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas.

Que quere dicir isto? Que en marzo de 2020 necesitaremos resintonizar a nosa Televisión Dixital Terrestre. Pero todo isto ten unha boa noticia: non teremos que, en principio, cambiar os nosos televisores nin comprar  sintonizadores xa que estes serán compatibles coa nova colocación das canles.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.