“Shadowbanned”, así podes quedarte fora de Instagram sen querelo

Cando usamos unha plataforma web estamos suxeitos a cumprir as súas normas de uso e utilización. Estas normas adoitan ser bastante longas e cheas de linguaxe técnica e legal que fan que a maioría de usuarios, por non dicir todos, nin as leamos á hora de utilizar a plataforma.

A plataforma segue a súa normativa ao pé da letra e, na maioría de ocasións, é aplicada de maneira automática por servizos dentro da plataforma que detectan quen está a facer algo incorrecto de maneira automática. Lamentablemente, este  automatismo pode levar a falsos positivos que nos poden facer a vida un pouco máis complicada.

Instagram ten estes  automatismos e unha das súas deteccións chámase  Shadowbanned. E todos podemos caer nela.

Que é o  Shadowbanned?

Este nome tan raro refírese a un nivel principiante de protección de si mesma de  Instagram. É dicir, é unha das barreiras que nos pon a plataforma cando cre que estamos a facer algo incorrecto.

Como podemos saber se estamos afectados? Pois se podemos entrar á rede social pero o noso alcance (comentarios,  likes e visitas) baixou de maneira importante nuns días. Outro síntoma é non aparecer nas procuras, xa que o fai a plataforma é “ocultarnos” da comunidade.

Por que se me aplicou?

As razóns de estar nesta zona de sombra poden ser moitas pero as máis comúns son: utilizar un  hashtag inventado de maneira habitual, utilizar  hashtags prohibidos moi a miúdo, ser obxecto de  bots automáticos, seguir a moita xente en moi pouco tempo.

Como podo saír da zona escura?

Se detectamos que estamos na zona escura e saímos dela temos malas noticias: non hai unha forma infalible. Pero hai algunhas accións que podemos facer:

  • Desactivar a nosa conta 72 horas
  • Deixar de usar ferramentas automáticas para a publicación
  • Contactar con Instagram para comentar o problema.
  • El “Shadowban” non é infinito e normalmente desaparece pasadas unhas semanas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.