1 mes, 1 profesión dixital: xornalismo

Chega a 6ª xornada de “1 mes, 1 profesión dixital” na que o tema será o xornalismo. A cita é esta tarde na Facultade da Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago. Que novas competencias e habilidades se están a demandar no mercado laboral actual?

O encontro desenvolverase das 16:45 ás 19:00. Tedes toda a información e podedes inscribirvos na web profesionsdixitais.org. Atentos ao programa.

1mes1profdix_xornalismo

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.