Como saber que apps consomen mais datos no noso móbil

Na actualidade todos os nosos teléfonos móbiles dispoñen de conexión a  Intenet. Xa sexa a nosa velocidade 3 G, 4 G ou 5 G, un dos límites que temos co uso da internet nestes dispositivos é o consumo de datos ao mes.

No mercado hai moitas tarifas que permiten ter máis ou menos  consumo de datos ao mes, pero se somos uns usuarios moi activos estas  megas ao mes non adoitan ser suficientes. A solución adoita ser contratar unha tarifa máis alta ou controlar o que gastamos ao mes.

Aínda que controlar os  megas que gastamos cada mes pode resultar sinxelo, pode ser algo complexo xa que hai aplicacións que consomen mesmo cando non as estamos mirando. Por esta razón hoxe imos ensinar como saber que consome cada aplicación e  asi poder telas controladas.

Como saber os datos que consomen as  apps en  iOS

Apple proporciónanos unha sección moi directa para coñecer os datos que consomen as  apps. Nos axustes, se imos a “Datos móbiles” atoparémonos cunha lista de  apps e o que consumiu cada unha, podendo tamén desde esta sección limitar o uso da internet das  apps a unicamente Wifi ou tamén a rede móbil.

Como saber os datos que consomen as  apps en  Android

Saber que datos consomen as  apps en  Android pode ser algo máis complicado pola cantidade de versións que hai do sistema de Google no mercado. Aínda así na maioría de versións hai que ir a pártea Conexións inalámbricas do menú e de aí a “Datos móbiles”. Non hai perda.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.