Como saber que apps consomen mais datos no noso móbil

Na actualidade todos os nosos teléfonos móbiles dispoñen de conexión a  Intenet. Xa sexa a nosa velocidade 3 G, 4 G ou 5 G, un dos límites que temos co uso da internet nestes dispositivos é o consumo de datos ao mes.

No mercado hai moitas tarifas que permiten ter máis ou menos  consumo de datos ao mes, pero se somos uns usuarios moi activos estas  megas ao mes non adoitan ser suficientes. A solución adoita ser contratar unha tarifa máis alta ou controlar o que gastamos ao mes.

Aínda que controlar os  megas que gastamos cada mes pode resultar sinxelo, pode ser algo complexo xa que hai aplicacións que consomen mesmo cando non as estamos mirando. Por esta razón hoxe imos ensinar como saber que consome cada aplicación e  asi poder telas controladas.

Como saber os datos que consomen as  apps en  iOS

Apple proporciónanos unha sección moi directa para coñecer os datos que consomen as  apps. Nos axustes, se imos a “Datos móbiles” atoparémonos cunha lista de  apps e o que consumiu cada unha, podendo tamén desde esta sección limitar o uso da internet das  apps a unicamente Wifi ou tamén a rede móbil.

Como saber os datos que consomen as  apps en  Android

Saber que datos consomen as  apps en  Android pode ser algo máis complicado pola cantidade de versións que hai do sistema de Google no mercado. Aínda así na maioría de versións hai que ir a pártea Conexións inalámbricas do menú e de aí a “Datos móbiles”. Non hai perda.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.