Coñece o programa Reacciona TIC grazas aos ciclos de presentación de novembro

Reacciona TIC

Reacciona TIC é un programa organizado pola Amtega coa colaboración do Instituto Galego de Emprego (Igape) que busca impulsar de maneira dixital a todas as empresas do panorama galego. Para iso, lanzáronse desde o pasado 31 de outubro unha serie de axudas ás que calquera empresario pode optar se desexa aumentar a presenza das tecnoloxías na súa empresa.

Para coñecer máis a fondo o programa Reacciona TIC e as axudas que pode proporcionar ás empresas, o Igape e a Amtega desenvolverán conxuntamente entre o 15 e o 24 de novembro unha serie de encontros informativos que mostrarán a todas os asistentes os beneficios da adquisición de competencias dixitais e a incorporación de tecnoloxías na súa empresa.

Estes encontros informativos realizaranse nas cidades de Santiago de Compostela, Ourense, A Coruña, Lugo e Vigo, tendo un horario adaptado aos empresarios e contando coa participación de empresas que destacan na aplicación das tecnoloxías que promove o programa Reacciona TIC.

As xornadas empezarán todas a partir das 19 horas e teñen o seguinte calendario e localización:

  • 15 de novembro: Santiago de Compostela, Cidade da Cultura
  • 17 de novembro: Ourense, A Molinera
  • -22 de novembro: A Coruña, Sede dá CEC
  • 23 de novembro: Lugo, Cei Nodus
  • 24 de novembro: Vigo, Consorcio Zona Franca

Se queres coñecer todo o relacionado co programa Reacciona TIC, pódelo facer a través da súa páxina web ou no artigo que lle dedicamos hai unhas semanas neste blogue.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.