Tecnoloxía do futuro presente: así poderemos controlar o que comemos

No mundo tecnolóxico os sensores son un dos alicerces sobre os que se apoian a maioría de características que nos son útiles: desde a vibración dun teléfono, a temperatura da nosa calefacción ou que lle coche detecte que estamos a facer unha gran freada e axúdenos cos freos ABS.

Hai sensores en case calquera cousa que nos imaxinemos, e grazas a unha empresa estadounidense vai haber un sitio máis onde parar de imaxinar: a nosa boca. E é que inventaron un pequeno sensor que é capaz de detectar o que comemos.

Así como dicímolo: é un sensor de apenas dous milímetros cadrados que se implanta na parte irregular dos dentes e que é capaz de rastrexar substancias como o sal, a glicosa ou o alcol cando a estamos inxerindo.

Segundo os responsables, a Universidade de  Tuft de  Massachussets, o pequeno sensor ten unha vida de aproximadamente un mes e utiliza tecnoloxía  RFID (a mesma que o bono bus ou o cartón de entrada para o traballo) para conectarse co exterior. Ao parecer o sensor ten un material  biosensitivo que reacciona ante a glicosa, o sal e o alcol aínda que, comentaron, que no futuro esperan que poida detectar máis substancias e póidase usar noutras zonas máis  alla dos dentes.

Como se comunica o sensor? Pois a través dun sinal de radiofrecuencia, o  RFID, que se conecta ao noso móbil ou dispositivo dedicado á tarefa e transmite as cantidades inxeridas das substancias detectadas.

Quen sabe, quizais grazas á evolución deste tipo de sensores podemos ter un pequeno Pepito Grilo dicíndonos en directo que debemos comer ou que non se estamos no medio dunha dieta. Tempo ao tempo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.