¿Como sabemos que un móbil é resistente á auga?

Non fai moito a resistencia ao po e á auga nos teléfonos móbiles eran características que só se podían ver nos modelos de alta gama. Hoxe en día, a maioría de terminais dispoñen destas proteccións en maior ou menor medida pero como funciona esta protección e como sabemos os seus límites?

Para identificar fácil e rapidamente o nivel de resistencia dun móbil (ou calquera dispositivo electrónico), existe a certificación IP; actualmente, o maior grao de protección IP que pode ter un teléfono fronte á auga e ao po é IP68. Que significa este número e que probas pasan os dispositivos para obtela?

Que é o grao de protección IP

A certificación IP é un estándar creado pola Comisión  Electrotécnica Internacional para cualificar o nivel de protección que teñen os materiais contedores dun dispositivo ou equipo fronte á entrada de elementos estraños (líquidos ou po).

É dicir, o grao de protección IP dun móbil indícanos ata que punto é resistente fronte á entrada de po e de auga (temos desde dispositivos que só soportan  salpicaduras ata aqueles que poden mergullarse a distintas profundidades). Ese grao de protección IP vén definido pola norma internacional  IEC 60529  Degrees  of  Protection está formado por dúas letras (IP) e dúas cifras:

As letras IP son as iniciais de «Ingress  Protection», é dicir, a protección contra o ingreso (ou entrada) de obxectos que invadan o contedor de calquera equipo.

O valor do primeiro díxito numérico describe o nivel de protección ante o po.

O valor do segundo díxito numérico indica o nivel de protección fronte a líquidos (normalmente auga).

Como regra xeral pódese establecer que canto maior sexa o número en ambos os casos, máis protección ofrecerá o dispositivo. No mundo real, os números de protección ao pobo e á auga pódense traducir da seguinte maneira:

RESISTENCIA AO PO

 • IP0X: Sen protección
 • IP1X: Protexido contra os obxectos sólidos cun diámetro superior a 50 mm
 • IP2X: Protexido contra os obxectos sólidos cun diámetro superior a 12,5 mm
 • IP3X: Protexido contra os obxectos sólidos cun diámetro superior a 2,5 mm
 • IP4X: Protexido contra os obxectos sólidos cun diámetro superior a 1 mm
 • IP5X: Protexido contra o po; entrada limitada (sen depósitos daniños)
 • IP6X: Protección total fronte ao po

RESISTENCIA Á AUGA

 • IPX0: Sen protección especial
 • IPX1: Protexido contra a auga vertida (goteo)
 • IPX2: Protexido contra a auga vertida (goteo) cando está inclinado ata 15 graos con respecto á súa posición normal
 • IPX3: Protexido contra a auga asperxida ( spray)
 • IPX4: Protexido contra as salpicaduras de auga
 • IPX5: Protexido contra a auga en chorros a presión
 • IPX6: Protexido contra chorros a alta presión
 • IPX7: Protexido contra os efectos da inmersión a 1 metro durante 30 minutos
 • IPX8: Protexido contra inmersión a certa profundidade (que debe ser especificada polo fabricante) e máis de 30 minutos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.